ગુજરાત PSI DV પીએસઆઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કોલ લેટર (જાહેર) અહીંથી કરો ડાઉનલોડ OJAS Link

PSI DV Call Letter 2022 ગુજરાત PSI ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કોલ લેટર 2022: ગુજરાત PSI ભરતી બોર્ડ 12 ઑગસ્ટ અને 13 ઑગસ્ટ 2022ના રોજ ડૉક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન (DV) હાથ ધરે છે. ઉમેદવારો અહીં DV લિંક ચેક કરી શકે છે.

Psi DV Admit card download link ojas

ગુજરાત PSI Document Verification Call Letter 2022 : ગુજરાત PSI ભરતી બોર્ડ 12 ઑગસ્ટ અને 13 ઑગસ્ટ 2022 ના રોજ દસ્તાવેજ ચકાસણી (DV) હાથ ધરે છે. ઉમેદવારો PSI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે psirbgujarat2022 પરથી DV ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ડાઉનલોડ કરવા માટેની સીધી લિંક નીચે આપેલ છે. ઉમેદવારો નીચે આપેલ પર ક્લિક કરી શકે છે:

psirbgujarat2022 પર સીધી ભરતી દ્વારા PSI CADRE હેઠળ બોર્ડે PSI (અંનાર્મ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર), APSI (સશસ્ત્ર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર), UASI (અંનાર્મ આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર) અને IO (ઇન્ટેલિજન્સ ઑફિસર) ની 1382 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત નંબર: PSIRB/202021/1 સામે આમંત્રિત કરેલી ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરી હતી.

મુખ્ય પરીક્ષા 12 જૂન 2022 અને 19 જૂન 2022 ના રો લેવામાં આવી હતી. 16 જુલાઈ 2022 ના રોજ, તમામ હાજર ઉમેદવારોના માર્કસ વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવ્યા હતા અને નિયમો અનુસાર રિચેકિંગ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. રિચેકિંગ માટે 127 પેપર માટે 68 અરજીઓ આવી છે જેમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વગર રિચેકિંગ માટે જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી છે. 

PSI Document Verification Call Letters: Click Here

For more details: Click Here

વોટસએપ ગ્રૂપ માં જોડાવા અહિયાં ક્લિક કરો
ટેલીગ્રામ ગ્રૂપ માં જોડાવા અહિયાં ક્લિક કરો
Google News માં ફોલો કરો અહિયાં ક્લિક કરો

Leave a Reply