આ બેંકના ગ્રાહકો હવે ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા UPI પેમેન્ટ પણ કરી શકશે, ક્રેડિટ ફ્રી પીરિયડ ફીચરનો લાભ પણ મળશે.

આ બેંકના ગ્રાહકો હવે ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા UPI પેમેન્ટ પણ કરી શકશે, ક્રેડિટ ફ્રી પીરિયડ ફીચરનો લાભ પણ મળશે.

UPI Payment through Rupay Credit Card : યસ બેંકે ડિજિટલ પેમેન્ટ સોલ્યુશનને વધારવા માટે RuPay ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા UPI ચુકવણી શરૂ કરી છે. ગ્રાહકો હવે તેમના યસ બેંક રુપે ક્રેડિટ કાર્ડને UPI-સક્ષમ એપ્સ જેમ કે … Read more