Gujarat High Court : ગુજરાત હાઈકોર્ટના પ્યુન પરિણામ 2023, પસંદગી યાદી, કટ ઓફ માર્ક્સ

Gujarat High Court Peon/Assistant Result : ગુજરાત હાઈકોર્ટે 9મી જુલાઈ 2023 ના રોજ વર્ગ 4 ની ભરતી પરીક્ષાનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં ઘણા ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. આ પરીક્ષા પટાવાળાની 1499 જગ્યાઓ અને સહાયકની 1700+ … Read more