રેપકો હોમ ફાઇનાન્સ લિમીટેડ ભરતી 2022

રેપકો હોમ દ્વારા કારકુની કેડર (ટ્રેની/એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક મેનેજર) અને મેનેજર કેડર (મેનેજર/સીનિયર મેનેજર)ની પોસ્ટ માટે સત્તાવાર ભરતીની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે.

: જોબ સ્થળ :  સિનિયર મેનેજર - અમદાવાદ, જામનગર, વડોદરા મેનેજર - આણંદ, સુરત, જામખંભાળિયા, રાજકોટ, મોરબી

: જોબ સ્થળ :  ટ્રેની/એક્ઝિક્યુટિવ/સહાયક મેનેજર અમદાવાદ, આણંદ, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરત, વડોદરા, જામખંભાળિયા

લાયકાત ૧૨ પાસ, કોઈપણ સ્નાતક પ્રાધાન્યમાં બી કોમ બીકોમ યુજીસી માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન  ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે.

:: પગાર ધોરણ :: મેનેજર કેડર માટે દર મહિને રૂ.48900/- થી શરૂ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર કેડર માટે દર મહિને રૂ. 24300/- થી શરૂ ટ્રેની માટે સ્ટાઈપેન્ડ રૂ. 12,500/- પ્રતિ મહિને

: ઇન્ટરવ્યુ તારીખ : 16 થી 18 ઓગસ્ટ, 2022 અને 23 થી 24 ઓગસ્ટ, 2022

અરજી કરવા માટે નીચેની લીંક પર કલીક કરો.